Kup Vojvodine 2018

Udruženje za sportsku rekreaciju radnika Pokrajinskih organa uprave tokom 2018. godine uzelo je aktivno učešće u sportskim takmičenjima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu. U okviru programa 12. sportske olimpijade radnika Vojvodine za 2018. godinu, a u organizacija Saveza sporta za sve Vojvodine, realizovano je sportsko takmičenje KUP Vojvodine 2018. Naše udruženje učestvovalo je u […]

više