Predsednica Udruženja na redovnoj skupštini Asocijacije Sport za sve Srbije

Predsednica Udruženja, Ivana Jović, učestvovala je dana 25. oktobra 2020. godine, na  sednici redovne Skupštine Asocijacije Sport za sve Srbije koja je održana u svečanoj sali „Kralj Aleksandar“ Kur-salona u Banji Koviljači, a u skladu sa aktuelnim merama prevencije širenja zarazne bolesti COVID-19.

Na početku sednice, predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije, Branko Vujović je pozdravio prisutne delegate članica Skupštine i zahvalio im se na dolasku i učešću u radu.

U nastavku rada sednice izabrana su radna tela – radno predsedništvo,  Verifikaciona Komisija i zapisničar. Nakon utvrđenog kvoruma od strane Verifikacione komisije, usvojen je predloženi Dnevni red, a u nastavku i dokumenti koji se odnose na 2019. godinu: Izvodi iz Zapisnika sa Redovne Skupštine održane 22. februara i Vanredne Skupštine 23. aprila i izveštaji – o realizaciji Plana i programa; Nadzornog odbora; finansijskog poslovanja; nezavisne revizorske kuće.

Predsedavajući Skupštinom, Vujović je istakao veliki značaj realizovanih aktivnosti i programa u 2019. godini: Zimski i Letnji festival sporta za sve, Veseli orijentiring, Nedelja fizičke aktivnosti – MOVE Week, Dan izazova, Dan pešačenja, učešće u završnoj manifestaciji 12. Sportske Olimpijade radnika Vojvodine i Nedelji sporta, kao i na međunarodnim događajima: 16. Međunarodni Festival radničkog sporta, 22. Evropske Kompanijske sportske igre, 9. MOVE Kongres, 26. TAFISA Svetski Kongres i sajmovima sporta. Takođe, godišnji kalendar aktivnosti pratili su brojni radni sastanci, posete i podrška članicama u realizaciji programa iz oblasti sportske rekreacije.

Prisutnim delegatima prezentovan je Izveštaj o realizaciji Plana i programa za 2020. godinu sa izmenama i novitetima u programskom aspektu, koje su usledile razvojem pandemije COVID-19. Takođe, verifikovan je predlog Programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu, uz napomenu da će se sve promene vršiti u skladu sa aktuelnim merama koje bude usvojila Vlada Republike Srbije. U nastavku rada Skupština je usvojila izmene i dopune Statuta Asocijacije Sport za sve Srbije.

Na predlog predsednika Vujovića, za novog generalnog sekretara Asocijacije Sport za sve Srbije jednoglasno je izabran Filip Vešović, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, danas operativni sportski menadžer, koji je svojim dugogodišnjim zalaganjem i radom na poziciji stručnog saradnika doprineo očuvanju i unapređenju sistema funkcionisanja kancelarije Asocijacije Sport za sve Srbije kao nadležnog nacionalnog sportskog saveza za oblast sportske rekreacije (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) i sport u firmama.

Na samom kraju sednice, predsednik Vujović je poželeo uspeh u daljem radu svim prisutnim članovima i sportskim organizacijama iz kojih dolaze.