O nama

Sportska rekreacija je slobodna i organizovana aktivnost koja fizički, psihički i socijalno obogaćuje, relaksira i obnavlja čoveka, te mu pomaže da se oblikuje u svestrano razvijenu ličnost.

Lj. Jovan, 1973.

Suština i cilj sportske rekreacije jeste da omogući optimalne uslove i mogućnosti savremenom čoveku da kroz raznovrsne sportsko-rekreativne aktivnosti zadovoljava svoju bio-psiho-sociološku potrebu za kretanjem i igrom; sadržajnije i kreativnije provodi slobodno vreme, čuva i unapređuje zdravlje; održava vitalnost, životni i radni optimizam; održava i unapređuje svoje opšte fizičke, funkcionalne i radne sposobnosti; otklanja prevremenu pojavu starenja i produžava aktivni radni vek i kreativnost do duboke starosti.

 

Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave je dobrovoljna, nevladina, nepolitička i neprofitna sportska organizacija zaposlenih u pokrajinskim organima uprave, radi organizovanog bavljenja sportskom rekreacijom.

Cilj našeg sportskog udruženja je da zastupa sportske interesa članova udruženja, svojim delovanjem doprinosi afirmaciji i promociji bavljenja sportskom rekreacijom svojih članova i obezbeđuje uslove za razvoj i unapređenje sportske rekreacije među svojim članovima.

Naše sportsko udruženje se u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti naročito angažuje na afirmaciji duha fer-pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu i suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.

Sportsko udruženje je organizator, pokrovitelj ili učesnik u sportskim takmičenjima od značaja za ostvarivanje ciljeva našeg sportskog udruženja.

Učestvujemo na domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima u skladu sa zakonom o sportu i sportskim pravilima saveza i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član smo Saveza sporta za sve Vojvodine i aktivno učestvujemo u svim takmičenjima.

©2024 Sva prava zadržana - Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave