Održana redovna skupština Udruženja

Novi Sad, 30. april 2019. godine – Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave održalo je svoju REDOVNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA kojom su predsedavali Ivana Jović, predsednica, Mane Mirković, potpredsednik i Marko Adamović sekretar. Sednici je pored članova Udruženja prisustvovao i Branko Vujović, predsednik Asocijacije Sport za sve Srbije.

Radno predsedništvo i članovi Udruženja izjašnjavali su se o sedam tačaka dnevnog reda. Na početku sednice, članovi Udruženja su izabrali radno predsedništvo, verifikacionu komisiju, zapisničara i overivača Zapisnika i usvojili Izveštaj o radu Udruženja. U nastavku sednice razmatran je i usvojen Finansijski izveštaj za 2018. godinu, Plan rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godinu.

Članovi Udruženja, razgovarali su sa g. Vujovićem o narednim aktivnostima i prioritetima gde bi Udruženje moglo aktivnije da se uključi i učestvuje, nakon čega su jednoglasno doneli sve Izveštaje i utvrdili trenutne aktivnosti.