„Žene u sportu“ Tema koja je obeležila drugi dan LORIST-a

Novi Sad, 04. oktobar 2019. godine – Panel diskusija pod nazivom „Žene u sportu“ bila je posvećena postojanju diskriminacije žena u sportu, preprekama i poteškoćama sa kojim se žene suočavaju na putu do sportskih uspeha, obeležila je drugi dan LORIST-a.

Gde žene sportiskinje vide prepreke. To su mogućnost bavljenja sportom, zastupljenost žena u organima sporta, finansije, premije i nagrade u sportu, visina sredstava izdvojenih za ženski sport u odnosu na izdvojena sredstva za muški sport, porodica i majčinstvo, boja kože i verska pripadnost. Zatim, u pogledu javnosti na žene u sportu, na njihove uspehe, na način izveštavanja o sportistkinjama i u dostupnosti termina za treninge sportiskinja.

Sve ovo sagledano je na panelu kroz čitav niz primera iz svakodnevne prakse, koje je učesnicama i učesnicima predstavila predsednica skupštinskog Odbora za sport i omladinu Stojanka Lekić, koja je i sama nekadašnja sportistkinja i sportska radnica. Na panelu su prikazani i video snimci u kojima poznate sportiskinje govore o sopstvenim iskustvima u pogledu neravnopravnosti. Predavanje na temu „Žene u sportu“ imalo je za cilj da se skrene pažnja na prisutnost diskriminacije žena u sportu, da se o tome priča i da se podigne svest ljudi o potrebi da svi zajedno utičemo na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i devojaka u sportu.

Ona je naglasila da je to jedna vrsta obaveze u pogledu borbe za punu rodnu ravnopravnost, jer je učešće žena u sportu kroz čitavu istoriju bilo obeleženo podelom i diskriminacijama, a istovremeno i ispunjeno vrhunskim uspesima i dostignućima sportiskinja, što je i danas lako vidljivo.

Pored Stojanke Lekić, na panelu su govorili i Marko Adamović iz Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, ujedno i sekretar našeg Udruženja, koji je govorio na temu “Podrška sportskim I fizičkim aktivnostima devojčica – ActiveGirls” koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i prisutne upoznao o aktuelnim projektima i merama koje resorni sekretarijat sprovodi u pogledu teme o kojoj se govori na panelu, zatim, Snežana Vujanović, psihološkinja iz Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i Jasna Đukić, predstavnica Saveza za školski sport Vojvodine.

U panle diskusiji, između ostalog, ocenjeno je da su neosnovane tvrdnje prema kojima su žene lepši ali slabiji pol i da zato ne mogu da podnesu napore koje sport iziskuje. Ocenjeno je da su žene koje se bave sportom po svojim osobinama sličnije muškarcima sportistima nego ženama koje nisu sportiskinje.

Od samog početka bavljenja sportom, devojčice treba podjednako podsticati kao i dečake, prvo od same porodice, preko škole i klubova pa dalje preko podstreka čitavog društva, a jedan od važnijih podstreka treba da daju mediji koji doprinose da sportstkinje, pored sportista, postaju uzori dečacima i devojčicama po uspesima, a ne po fizičkom izgledu, tetovažama, vezama i drugim pojavama koje se često stavljaju u prvi plan, ocenjeno je na panelu.

Podršku panelu i spremnost da zajedno unapredimo položaj žena u sporta pružili su i predsednica Udruženja za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave, Ivana Jović, Mane Mirković, potpredsednik, članovi Udruženja i mnogi drugi.