ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE SAVEZA SPORT ZA SVE VOJVODINE

U Novom Sadu, u četvrtak 30. novembra 2023. godine održane su sednice Saveza Sport za sve Vojvodine, redovna i izborna Skupština, na kojima su prisustvovali, Ivana Jović, predsednica i Mane Mirković, potpredsednik Udruženja.

Prof. dr Milena Mikalački, predsednica Saveza pozdravila je prisutne članove Skupštine nakon čega je otvorila sednicu redovne Skupštine Saveza Sport za sve Vojvodine. U daljem nastavku sednice usvojene su tačke predloženog dnevnog reda, Izveštaj o radu Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu, Izveštaj o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu, Izveštaj Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine za 2022. godinu, a i prezentovane su aktivnosti Saveza Sport za sve Vojvodine koje su realizovane u periodu od 01. januara do 30. novembra 2023. godine.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda, predsednica je zaključila rad iste a potom se obratila priusutnima izrazivši veliko zadovoljstvo i čast što je bila na mestu predsednice Saveza Sport za sve Vojvodine u mandatu 2019 – 2023. Takođe, zahvalila se svim organizacijama iz sistema članstva Saveza i kolegama iz oblasti sporta za sve i sporta u firmama, na izuzetnoj saradnji tokom četvorogodišnjeg mandata.

Predsednica je otvorila redovnu izbornu Skupštinu Saveza Sport za sve Vojvodine i pozvala je kandidata za predsednika Saveza, gospodina Marka Adamovića da se obrati Skupštini i prezentuje Plan i program rada Saveza.

Skupštini se obratio gospodin Marko Adamović koji se, najpre, zahvalio predsednici prof. dr Mileni Mikalački na dosadašnjoj saradnji a potom predstavio svoju biografiju i u nastavku, kroz video prezentaciju detaljno obrazložio osnovne ciljeve i zadatke obuhvaćene predloženim Planom i programom rada Saveza sport za sve Vojvodine za period 2023 – 2027. godine, istakavši niz aktivnosti koje su od značaja za programsko i organizaciono unapređenje Saveza Sport za sve Vojvodine u narednom periodu.

Nakon izjašnjavanja članova Skupštine, Marko Adamović izabran je za predsednika Saveza Sport za sve Vojvodine za mandatni period 2023 – 2027. godine.

Na predlog novoizabranog predsednika, Skupština je izabrala potpredsednika Saveza, gospodina Strajnić Gorana iz Bečeja kao i članove Upravnog odbora Saveza – Papić Jelenu, Radonić Borjanu, Ereg Ildiko, Ignjatić Danielu, Rodić Nedeljka, Trivunov Zorana, Mandić Predraga i Perović Petra dok je jedno mesto u UO ostavljeno za predstavnika OK 14. SORV.

Skupština je izabrala i članove Nadzornog odbora Saveza Sport za sve Vojvodine za mandatni period 2023 – 2027. godine – Perišić Milorada, Ivanišević Slađanu i Nađ Natašu.

Na samom kraju, članovi Skupštine zahvalili su se dosadašnjem rukovodstvu Saveza na izuzetnoj saradnji u proteklom mandatu.